I Kongres Heraldyki Polskiej

 

Warszawa 22-24 czerwca 2017 roku

 ZAMEK KR
ÓLEWSKI W WARSZAWIE ARCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCH

 

I Kongres Heraldyki Polskiej

 

Pod patronatem honorowym
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partnerami w realizacji Kongresu są:

     NCK_logo-pion_kolor-RGB     AGAD