Publikacje Polskiego Towarzystwa Heraldyczego

Misellanea Historico-Archivistica tom XXVI

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Metryka Koronna. Sumariusz

Forum Artis Rhetoricae

Rycerz i… Jan Szymczak